SEKULA DRLJEVIć - introduction

Wie zijn toch die Circus Mortale-types en wat komen ze doen bij Amsterdam Halloween? Een korte introductie:
SEKULA DRLJEVIć
Directeur van het gezelschap. Beklinkt de deals en steekt het meeste in zijn eigen zak. Knijpt de kat in het donker. Heeft een tweede baan als vroedvrouw. Haalde daartoe aan InHolland zelfs een heus diploma. Valt sindsdien in voor collega’s die zich voor een bevalling telkens vaker plots moeten afmelden. Participeert volop in Montenegrijns vastgoed.
AH: MENEER DRLJEVIć OM MAAR METEEN MET DE DEUR IN HUIS TE VALLEN: WAAROM HEEFT U NAAST UW DIRECTEUR SCHAP VAN CIRCUS MORTALE OOK EEN BIJBAAN ALS VROEDVROUW?
"Het zakenleven maakt hard! Wie niet met death wish onderhandelingen indoikt, verliest. Natuurlaik heb ook ik behoefte aan uitlaatklep. Ik ben lieve man. Bij geboorte, sta ik aan begin van leven. Trek baby met blote handen zo naar buiten, begrijp jai? Weeën opwekken, vliezen breken. Bloed spat je tegemoet. Zo heerlijk!"
AH: U BENT EEN AANTAL KEER VEROORDEELD, ONDER MEER WEGENS VERBODEN WAPENBEZIT EN VERDUISTERING?
"Ik ben heus geen lieverdje, maar in Nederland ben je als Joegoslaaf in grote Mercedes bij voorbaat verdacht. Er is niemand die zo hard werkt voor zijn geld als ik. Dacht je anders dat ik mij deze sigaren kon veroorloven? En nu ophoepelen jullie! Ik moet even wat onder vier ogen bespraiken met mijn dochter Tatjana’s"

Sekula Drljević loopt vooraan in de FOX Amsterdam Halloween Parade die op zaterdag 26 oktober a.s. vertrekt vanaf het Rokin.